αvaV性爱网

8.0

主演:安德鲁·加菲尔德 亚历山德拉·希普 罗宾·德·齐泽斯 凡妮莎 

导演:林-曼努尔·米兰达 

αvaV性爱网高速云播放

αvaV性爱网高速云M3U8

αvaV性爱网剧情介绍

安德鲁·加菲尔德确认主演林-曼努尔·米兰达长片导演首秀——Netflix新片《tick,tick…Boom!》,影片改编自著名音乐剧创作者乔纳森·拉森(《吉屋出租》)的同名自传性质剧作。1996年,拉 详情

宏命令怎么设倒数时间的?

宏是有 但很麻烦 我也不大记得 但 很多插件都有这个功能 而且很全面推荐比较的的 六魔包 算是一个很好的插件 你试试急需可全屏显示时间的倒计时软件,倒数30秒和倒数10秒分别可以有提示音,跪求

<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <script type="text/javascript"> var c=0 var t function timedCount() { var temptextmin=document.getElementById('txt'); hour = parseInt(c / 3600);// 小时数 min = parseInt(c / 60);// 分钟数 if(min>=60){ minmin=min%60 } lastsecs = c % 60; temptextmin.value = hour + "时" + min + "分" + lastsecs + "秒" c=c+1 t=setTimeout("timedCount()",1000) document.getElementById('start').style.display = "none"; document.getElementById('end').style.display = ""; } function stopCount() { clearTimeout(t) document.getElementById('start').style.display = ""; document.getElementById('end').style.display = "none"; } function clearAll(){ c=0 document.getElementById('txt').value= "0时" + "0分" + "0秒" clearTimeout(t) document.getElementById('start').style.display =""; document.getElementById('end').style.display = "none"; } </script> </head> <body> <form> <input type="text" id="txt" value="0时0分0秒"> <input type="button" value="开始计时!" id="start" onClick="timedCount()"> <input type="button" value="停止计时!" style="display: none" id="end" onClick="stopCount()"> <input type="button" value="清除" onClick="clearAll()"> </form> <p>请点击上面的“开始计时”按钮来启动计时器。输入框会一直进行计时,从 0 开始。点击“停止计时”按钮可以终止计时。</p> </body> </html> 凑和用吧

αvaV性爱网猜你喜欢